Skip to main content
LES 1 - Leer de micro:bit microcontroller stapsgewijs kennen

Bespreking van de leerdoelstellingen, Python als programmeertaal, hardware en software, demo van (hands-on) toepassingen met de Micro:Bit. Welke sensoren zijn aanwezig? Ga bovendien direct aan de slag en maak de oefeningen hands-on met je eigen laptop.

LES 2 –Leren programmeren in Python van de micro:bit

Door middel van uitgewerkte voorbeelden onderzoeken we de sensoren en mogelijkheden tot datacaptatie. Hoe halen we de data van de Micro:Bit in de software? Hoe programmeren we dit? Gebruik computationeel denken om de microcontroler correct te progammeren. Op het einde van deze les zal men voldoende kennis hebben om een eerste project uit te kunnen proberen om toe te passen in de lessen. 

LES 3 – Microteaching: Bedenk zelf een toepassing en leg deze uit aan de groep.

We gaan aan de slag met alle info van de vorige 2 lessen en verwerken deze in concrete toepassingen. Welke vraagstukken kunnen we omzetten/programmeren aan de hand van sensoren? Hoe kunnen we de data gaan analyseren? Er wordt tijd voorzien om eigen projecten mee bij te sturen, vragen te stellen onder begeleiding van een expert in programmeren.